Zwolnienie lekarskie dla psa lub kota – informacje

Zwolnienie lekarskie dla psa lub kota - informacje

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu, który wymaga badania weterynaryjnego dla psów i kotów, możesz kwalifikować się do ubiegania się o Medical Exemption for a Dog or Cat (NIIP). Jednak ten rodzaj pozwolenia dla zwierząt domowych nie jest przyznawany ze względu na osobiste preferencje lub zaawansowany wiek. Musisz przedstawić ważny powód, aby wykazać stan zdrowia swojego zwierzaka.

Neighbor Island Inspection Permit (NIIP)

Właściciele zwierząt domowych na Hawajach mogą potrzebować Neighbor Island Inspection Permit (NIIP) przed przywiezieniem swojego zwierzęcia na Hawaje. Pozwolenia te są potrzebne do importu psów i kotów, które mogą mieszkać na wyspach. Hawaje mają ścisłe wymagania dotyczące kwarantanny zwierząt, które wpływają na unikalny ekosystem wyspy i lokalny styl życia. Oprócz wymagań licencyjnych, właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uzyskania podatku licencyjnego i aktualnych świadectw szczepień. Mogą być również zobowiązani do przedstawienia informacji, takich jak zaświadczenia lekarskie, na poparcie swojego wniosku.

Znacznik licencji musi być wydany przez urzędnika lub agenta miejscowości, licencjonowanego lekarza weterynarii, lub licencjonowanego technika weterynaryjnego, który jest pod bezpośrednim nadzorem licencjonowanego lekarza weterynarii – sekcja ta pochodzi od autora strony survivalzone.pl. Pies musi być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i musi być w dobrym stanie zdrowia w momencie składania wniosku. Szczepienia muszą być aktualne i podawane przez licencjonowanego technika weterynarii.

Neighbor Island Inspection Permit (NIIP) jest zwolnieniem lekarskim dla psa lub kota

Podczas podróży na wyspy sąsiednie w celu leczenia, zwierzę domowe musi mieć Neighbor Island Inspection Permit (NIIP), aby zostać zaakceptowanym. Aby otrzymać NIIP, właściciele zwierząt muszą dokonać wcześniejszej rezerwacji w zatwierdzonym prywatnym zakładzie weterynaryjnym. Rezerwacji tej należy dokonać jak najwcześniej, ponieważ zezwolenia nie będą wydawane do czasu potwierdzenia usług weterynaryjnych.

Obecnie laboratoria badawcze OIE-FAVN mają wydłużony czas przetwarzania danych, więc mogą nie zdążyć uzupełnić wyników badań przed upływem terminu składania wniosków. Wyniki mogą być opóźnione nawet o dwa miesiące. Jest to ważne ograniczenie czasowe, ponieważ DAR nie może być wydany dopóki zwierzę nie zostanie potwierdzone jako wolne od choroby. Na szczęście choroba ta jest w wielu przypadkach uleczalna, dlatego ważne jest podjęcie środków ostrożności, aby uniknąć zarażenia się chorobą po przywiezieniu zwierzęcia do domu.

Dla Twojego zwierzęcia wymagane jest świadectwo lekarza weterynarii. Na świadectwie musi być podana nazwa zwierzęcia, numer seryjny, rasa, płeć i data ostatniego szczepienia. Klinika weterynaryjna musi przesłać kopię świadectwa do miejskiego centrum kontroli zwierząt.

Zwolnienia nie są przyznawane ze względu na osobiste preferencje lub zaawansowany wiek zwierzęcia

Badanie przeprowadzone wśród urzędników służby zdrowia i pracowników zajmujących się szczepieniami ujawniło obawy związane z brakiem standardowego procesu zwolnień lekarskich. Niektórzy urzędnicy służby zdrowia nawet wezwali do aktualizacji kalifornijskiego SB277, aby rozwiązać ten problem. Znormalizowany proces pomógłby zapewnić, że wszyscy właściciele zwierząt domowych otrzymują taką samą szansę na uzyskanie niezbędnych szczepień dla swoich zwierząt.

Podobne tematy